Stand van zaken geluid alarm 3e kolk

Beheerder Beatrixsluis 01-03-2019 836 keer bekeken

Om de overlast te beperken, schakelen we uiterlijk vanavond 22.00 uur 8 van de 10 luidsprekers van de 3e kolk uit. Er staan 10 luidsprekers langs de 3e kolk: 2 bij de deuren om aan te kondigen dat de deuren gaan bewegen en 8 langs de 3e kolk om aan te kondigen dat er water door de deuren komt.

De sluismeesters zullen de schippers per marifoon waarschuwen als het water door de deuren komt. Komende nacht vinden er ook geluidmetingen plaats om het geluid van de 2 overgebleven luidsprekers, te meten. Het geluid verdwijnt dus niet, maar zou wel merkbaar minder moeten worden.

Dit is een tijdelijke oplossing die we blijven gebruiken totdat de permanente oplossing is gevonden en ingeregeld. Denk aan het aanpassen van klankkleur, geluidsterkte, plaatsing van de geluidvoorziening en type geluid. Deze blijvende oplossing is niet zo 1-2-3 gevonden en is een samenspel van de mogelijkheden die het systeem biedt en de geldende normen en wettelijke eisen op het gebied van machineveiligheid én geluid.

Vanaf vanavond 22.00 uur zijn kolken 1 en 2 gestremd t.b.v. voorbereidende werkzaamheden op de renovatie. We zullen dan alleen met de 3e kolk schutten. Vanaf komende maandag (4 maart) is vervolgens de tweede kolk (oostelijke kolk) tot half april gestremd voor renovatie. We gebruiken dan de 1e en de 3e kolk.