Oude Lekdijk bij Beatrixsluis maakt plaats voor nieuwe

Beheerder Beatrixsluis 07-08-2017

Sas van Vreeswijk is begonnen met het afgraven van de oude Lekdijk ten zuiden van de Beatrixsluis. De nieuw aangelegde Lekdijk is nu sterk genoeg om de waterkerende functie over te nemen, dus kan de oude worden verwijderd.

Nieuwe dijk

De nieuwe Lekdijk is een primaire waterkering, wat betekent dat deze dijk hoog water van de grote rivieren en de zee moet keren. De bouw ervan luistert daarom nauw.

Als eerste heeft Sas van Vreeswijk de ondergrond waar de nieuwe dijk op komt te liggen, verbeterd en versterkt. Daarna heeft Sas de dijk in 5 ophoogslagen van zand en klei, beginnend met de eerste ophoogslag in november vorig jaar, opgebouwd. Vervolgens zijn damwanden geslagen om het buitenste sluishoofd van de bestaande en nieuwe sluis waterdicht aan te takken op de nieuwe Lekdijk.

De dijk moet een bepaalde periode zetten. Dit is een proces waarbij de grond onder zijn eigen gewicht wordt samengedrukt waardoor de dijk uiteindelijk zijn sterkte en stabiliteit krijgt. Dit zetten begon dus eigenlijk al bij de eerste ophoogslag in november vorig jaar. De dijk is nu voldoende gezet om de waterkerende functie over te mogen nemen maar dit zettingsproces gaat nog wel even door. De dijk is daarom ook hoger aangelegd dan hij uiteindelijk moet worden, omdat door dit zettingsproces de dijk zakt.

Als laatste stap wordt de weg, die over de dijk zal lopen, aangelegd. Naar verwachting doet Sas dit begin 2019.

 

Oude dijk weg

Nu de nieuwe dijk de waterkerende functie van de oude dijk heeft overgenomen, kan de oude dijk worden verwijderd. Deze werkzaamheden veroorzaken minimale hinder voor de omgeving. De vrijkomende grond wordt afgevoerd per schip. Dit gebeurt eerst via de laad- en loslocatie op de zuidelijke punt van het Lekkanaal. Zodra Sas de waterlijn raakt en nat gaat ontgraven, zullen de werkschepen via een geul het werkvak in- en uitvaren.

 

Druk scheepvaartverkeer

Tijdens het afgraven van de oude Lekdijk zijn veel extra schepen bij de zuidelijke toegang van het Lekkanaal. Het scheepvaartverkeer zal op die locatie extra voorzichtig moeten manoeuvreren.