Experts grijpen unieke kans

Beheerder Beatrixsluis 14-09-2017

Een eeuwenoude dijk aan de binnenzijde kunnen bekijken, dat is uniek, zeker voor experts. Het kon onlangs bij een specifiek stukje Lekdijk bij ons project, omdat dit immers vanwege de verbreding van het Lekkanaal overbodig is geworden.

Dijkexperts en de dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden grepen deze kans aan. 

Eeuwenoude dijk
Deze dijk is vanaf 1122, na de afsluiting van de Rijn bij Wijk bij Duurstede, stap voor stap opgehoogd en verbreed. De dijk bleek in zijn geheel uit vette klei te bestaan. Het moet een enorm zwaar werk zijn geweest om met kruiwagens en spades steeds maar weer deze dijk in goede conditie te houden. Wie goed keek, kon nog zien op welke hoogte de wegen ‘in’ de dijk hadden gelegen. Na het afgraven wordt de klei van dit stukje dijk hergebruikt bij diverse dijkverbeteringsplekken rond de grote rivieren. 

Ons rest: ‘Beste Dijk, dank voor je bewezen diensten!