Gedeeltelijke scheepvaartstremming Prinses Beatrixsluis februari 2018 tijdens reparatiewerkzaamheden

Beheerder Beatrixsluis 27-12-2017

Van zaterdag 10 februari 08.00 uur tot en met maandag 12 februari 08.00 uur en van zaterdag 17 februari 08.00 uur tot en met maandag 19 februari 08.00 uur voert Sas van Vreeswijk in opdracht van Rijkswaterstaat reparatiewerkzaamheden uit aan de Prinses Beatrixsluis.

Tijdens de werkzaamheden is steeds één van de twee kolken beschikbaar voor de scheepvaart.
 

Reparatiewerkzaamheden

Het gaat in beide weekenden om reparatiewerkzaamheden aan de hefdeuren, steeds aan één sluiskolk tegelijk. Het weekend van 10 februari wordt gewerkt aan de oostelijke kolk. Het weekend van 17 februari wordt er gewerkt aan de westelijke kolk. Het gaat om het vervangen van de afdichtingsstrips op de deuren. Deze strips zorgen ervoor dat de sluisdeur waterdicht is afgesloten als er geschut wordt. Deze werkzaamheden zijn nodig om het goed kunnen sluiten van de deuren  te waarborgen. De geplande werkzaamheden kunnen bij slechte weersomstandigheden worden uitgesteld. Het weekend van zaterdag 24 februari 08.00 uur tot en met maandag 26 februari 08.00 uur wordt daarom aangehouden als reserveweekend, ook voor het geval de werkzaamheden uitlopen.

 

Langere wachttijden

Naar verwachting hebben schippers tijdens deze stremming langere wachttijden. Dit kan tot meerdere uren oplopen. Er worden daarom extra wachtplaatsen gecreëerd, de huidige overnachtingsplaatsen langs het Lekkanaal heffen we hiervoor tijdens de stremming tijdelijk op, borden geven dit ter plekke aan. Rijkswaterstaat meldt via twitter (@beatrixsluis) tijdens beide weekenden de actuele wachttijden en meldt het hier ook als de werkzaamheden eerder klaar zijn.

De werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor omwonenden.