Verwijderen van damwanden in maart

Beheerder Beatrixsluis 14-03-2018

Vanaf 16 maart worden er op verschillende plekken rond de Prinses Beatrixsluis damwanden en buispalen verwijderd. Dit kan enige geluidhinder veroorzaken en is helaas niet tegen te gaan. De scheepvaart ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Ontmantelen laad- en losvoorziening

Omdat deze niet meer nodig is en in de weg ligt voor de verdere verbreding van het Lekkanaal, wordt de laad- en losvoorziening van Sas van Vreeswijk ten zuiden van de sluis ontmanteld. Dit gebeurt in de periode van 16 maart tot 24 maart overdag. Het ontmantelen gebeurt met een machine op een ponton die de damwandplanken uit de grond trekt. Dit ponton bevindt zich tussen de verbreding en de bestaande oever in en is zo fysiek gescheiden van het scheepvaartverkeer. Tot voor kort gebruikte Sas deze voorziening voor de aan- en afvoer van grond. Dat heeft gemiddeld dagelijks zo’n 150 vrachtwagens op de omliggende wegen gescheeld.

 

Buispalen remmingwerk

Op maandag 19 maart overdag worden tevens enkele buispalen uit de grond getrokken. Het gaat om acht buispalen ten zuiden van de sluis waar voorheen de afloopvoorzieningen op gefundeerd waren. Ook deze worden met een machine vanaf een ponton verwijderd.

 

Damwanden oever Lekkanaal

Op 20 maart start Sas van Vreeswijk vervolgens met het verwijderen van de damwanden die de oever vormen van het huidige (onverbrede) Lekkanaal ten noorden van de sluis. Het gaat om het deel vanaf de noordelijke punt tot net ten noorden van Schalkwijkse Wetering. Een werkschip van Sas vaart tussen de oude oever en de verbreding in en trekt vanaf daar de damwandplanken eruit. Na het uittrekken van de damwandplanken schoont Sas de ondergrond ter hoogte van de verwijderde damwand op en brengt Sas de bodem ter plekke op diepte. 

Tot aan de openstelling van dit deel van het verbrede Lekkanaal, naar verwachting half april, worden de damwandplanken vervangen door boeien en wordt scheepvaartverkeer op deze manier op afstand van het werkvak gehouden. Door te werken achter de bestaande damwand en de boeien is het werkschip fysiek gescheiden van de langs varende schepen.